Przejdź do głównej zawartości

Posty

Oprowadzanie klas z Zespołu Szkół w Resku Ścieżką 15-18.12.2017 r.

15 Grudnia
Oprowadzanie trasą ścieżki lokalnej przez Kamila Zawadzkiego klasy 3 A gimnazjum Zespołu Szkół w Resku.

18 Grudnia
I Tura Oprowadzanie trasą ścieżki lokalnej przez Julkę Lengas klasy VII B (chłopcy) Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Resku.


II Tura Oprowadzanie trasą ścieżki lokalnej przez Kamila Zawadzkiego klasy VII B (dziewczęta) Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Resku.

7 grudnia 2017 r. Opublikowanie działań Drużyny Widanta i informacji na temat tworzonej ścieżki lokalnej na portalu www.resko24.pl

Nasza drużyna w lokalnych mediach  www.resko24.pl21 listopada 2017 r. Badania w terenie z pracownikiem Urzędu MR Panem Sewerynem Tomeckim – Wieża Ciśnień

Wyjście z uczniami w celu zwiedzania Wieży Ciśnień z pracownikiem Urzędu MR panem Sewerynem Tomeckim w dni 21 listopada 2017 roku.

Jest to jeden z dwóch pozostałych budynków po nieistniejącym już dworcu północnym w Resku.
.

15 listopada 2017 r. Spotkanie z Burmistrzem MR Panem Arkadiuszem Czerwińskim w celu udostępnienia herbu Reska

Spotkanie z Burmistrzem Miasta Reska- Panem Arkadiuszem Czerwińskim w celu udostępnienia herbu Reska oraz materiałów archiwalnych zgromadzonych w Urzędzie MR.


Spotkanie z Panią Mariolą Słodkowską pracownikiem Urzędu MR w celu udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym Borków. 
8 listopada 2017 r. Spotkanie i ustalenie ośmiu punktów ścieżki lokalnej wraz z podziałem prac przy zadaniach

Spotkanie z Panią Dorotą Rolą i ustalenie ośmiu punktów ścieżki lokalnej wraz z podziałem prac przy zadaniach:

⦁ Synagoga ⦁    Cmentarz Żydowski / Carl Sprengel
⦁    Wzgórze zamkowe Borków
⦁    Muzeum
⦁    Sąd i Prokuratura
⦁    Dworzec Płn i kolej wąskotorowa
⦁    Kaplica staroluterańska
⦁    Dom Sydoni von Borck
.

3 listopada 2017 r. Przejście Drużyny Widanta trasą ścieżki lokalnej

Zrzuty z ekranu telefonu z aplikacji endomondo – przejście trasy.
                             Zrzuty z ekranu telefonu z aplikacji endomondo – przejście trasy. 

1. Punkt Trasy- Synagoga. 

Pani Dorota Rola przedstawia stan badań nad niegdyś istniejącą synagogą w Resku.
2. Punkt Trasy – pomnik Carla Sprengla – znanego na Pomorzu działacza na rzecz rolnictwa.
Pani Dorotka omawia postać Carla Sprengla, jego działania, powstały zakład po drugiej stronie ulicy.  
3. Punkt Trasy – cmentarz żydowski, istniejący wzdłuż widocznej alei drzew. 
Przypadkowy przechodzień, który widząc naszą wycieczkę, potwierdził istnienie cmentarza żydowskiego, wyraził również chęć współpracy w projekcie. 
4. Punkt Trasy – Kąpielisko Miejskie. 
Dziś pozostał tylko meander rzeki po istniejącym kiedyś kąpielisku miejskim. 
5. Punkt Trasy – górka Borków. 
6. Punkt Trasy – już nieistniejące muzeum, dziś budynek mieszkalny.
7. Punkt Trasy – apteka królewska, dziś budynek mieszkalny. 
8. Punkt Trasy – Szkoła Podstawowa z widoczną …

3 listopada 2017 r. Spotkanie z prof. US Panem Radosławem Skryckim Opracowanie wstępnego planu ścieżki lokalnej

II runda PLH – spotkanie 3 listopada 2017 r.Zadaniem II rundy Pomorskiej Ligi Historycznej jest opracowanie lokalnej/regionalnej ścieżki turystycznej, dlatego 3 listopada 2017 spotkaliśmy się po raz pierwszy w celu ustalenia tematu i zadań przy realizacji projektu. Na zaproszenie przyjechał do nas pan Radosław Skrycki dr hab., prof. US, który wcześniej wyraził wolę i pomoc w przygotowaniu prezentacji. Głównym mentorem i pomysłodawczynią ścieżki jest pani Dorota Rola, nauczycielka języka polskiego w LO w Resku, która jak to sama wyraziła „ktoś czytał w moich myślach”, kiedy zapoznała się z regulaminem II rundy PLH. Należy podkreślić, że wcześniej pani Dorotka pracowała z młodzieżą, przygotowując propozycję trasy jako jeden z projektów do obywatelskiego budżetu miasta Reska. W spotkaniu wzięła udział pani Agata Popielarz – historyk i wicedyrektor Zespołu Szkół w Resku oraz Ania Miszczyszyn – historyk w SP oraz Gimnazjum w ZS Resko, no i oczywiście Drużyna Widanta.

 Po ustaleniu tematu…